1. Ủy ban nhân dân
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Các ban, ngành
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. Công an phường
    • Vũ Anh Tuấn

     Chức vụ: Chủ tịch UBND

     SĐT: 0912867241

    • Vũ Đức Tiến

     Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

     SĐT: 0912273372

    • Hà Mạnh Hà

     Chức vụ: UV UBND

     SĐT: 0982529852

    • Lương Tuấn Anh

     Chức vụ: UV UBND

     SĐT: 0945685922

   2. BCH Quân sự
    • Nguyễn Thị Thu Hiền

     Chức vụ: Công chức TP-HT

     SĐT: 0936836386

   3. Trạm y tế xã
    • Hà Mạnh Hà

     Chức vụ: Trưởng Công an

     SĐT: 0982529852

    • Trương Quang Hưng

     Chức vụ: Phó Trưởng Công an

     SĐT: 0906000299

    • Hoàng Xuân Anh

     Chức vụ: Phó Trưởng Công an

     SĐT: 0975311080

   4. Phòng tư pháp - hộ tịch
    • Khiếu Minh Hợp

     Chức vụ: Công chức ĐC, XD, GT, CT

     SĐT: 0912212384

    • Vũ Xuân Thái

     Chức vụ: Công chức Địa chính, TNMT

     SĐT: 0931565363

   5. Phòng Địa chính - xây dựng
    • Bùi Thùy Giang

     Chức vụ: Trưởng trạm

     SĐT: 0945658289

   6. Phòng Văn phòng – thống kê
    • Nguyễn Thị Thu Hiền

     Chức vụ: Văn phòng UBND, NV, TQ

     SĐT: 0936086386

    • Hà Văn Ba

     Chức vụ: Văn phòng Đảng ủy

     SĐT: 0909771663

   7. Phòng tài chính - kế toán
    • Nguyễn Thị Hương

     Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế hoạch

     SĐT: 0834991744

   8. Phòng Văn hóa – xã hội
    • Lương Tuấn Anh

     Chức vụ: Chỉ huy trưởng quân sự

     SĐT: 0945685922

    • Hà Văn Ba

     Chức vụ: Phó chỉ huy trưởng Qs

     SĐT: 0909771663

  2. Các tổ dân phố
   • Nhâm Văn Hoàn

    Chức vụ: Tổ trưởng tổ 1

    SĐT: 0985152533

   1. Tổ dân phố 1
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   2. Tổ dân phố 2
    • Lưu Bá Toán

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ 2

     SĐT: 0912852802

   3. Tổ dân phố 3
    • Nguyễn Hữu Quốc

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ 3

     SĐT: 0903228376

   4. Tổ dân phố 4
    • Nguyễn Minh Kiêu

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ 4

     SĐT: 0368823156

   5. Tổ dân phố 5
    • Đặng Văn Mão

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ 5

     SĐT: 0989594718

   6. Tổ dân phố 6
    • Phạm Thị Hiên

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ 6

     SĐT: 0975931631

   7. Tổ dân phố 7
    • Phạm Ngọc Phương

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ 7

     SĐT: 0397140412

   8. Tổ dân phố 8
    • Nguyễn Văn Giai

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ 8

     SĐT: 0386475376

   9. Tổ dân phố 9
    • Nguyễn Quốc Lộc

     Chức vụ: Tổ trưởng tổ 9

     SĐT: 0977438209


 1. Ban Chấp hành Đảng bộ
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  MTTQ
  • Chưa cập nhật dữ liệu

  1. Ban Thường vụ Đảng ủy
   • Chưa cập nhật dữ liệu

   1. Chi bộ 01
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   2. Chi bộ 02
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   3. Chi bộ 03
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   4. Chi bộ 04
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   5. Chi bộ 05
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   6. Chi bộ 06
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   7. Chi bộ 07
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   8. Chi bộ 08
    • Chưa cập nhật dữ liệu

   9. Chi bộ 09
    • Chưa cập nhật dữ liệu

  2. Hội CCB
   • Chưa cập nhật dữ liệu

  3. Đoàn TN
   • Chưa cập nhật dữ liệu

  4. Hội Liên hiệp phụ nữ
   • Chưa cập nhật dữ liệu